حزب کمونیست ایران

تظاهرات هواداران حقوق پناهجویان در لندن

گروهی از مدافعان حقوق پناهجویان روز چهارشنبه 17 آذر ماه به همراه عروسکی بزرگ به عنوان نماد کودکان آواره سوری در لندن تظاهرات کردند.

شرکت‌کنندگان در میدان پارلمان در شمال غربی کاخ “وست‌مینستر” جمع شده بودند. آنها بنری در دست داشتند که بر روی آن شعار «همبستگی، مرز نمی‌شناسد» نقش بسته بود. طرفداران حقوق پناهجویان این عروسک بزرگ را در راستای افزایش سطح آگاهی شهروندان در مورد معضلات پناهجویان در سراسر اروپا چرخاندند. گفتنی است این تجمع  در حالی برگزار شد که اعضای مجلس عوام بریتانیا در حال بررسی لایحه‌ای با هدف افزایش کنترل مرزی و مقابله با ورود پناهجویان هستند.