حزب کمونیست ایران

تظاهرات وسیع علیه تهاجم وحشیانه ارتش ترکیه در کشورهای مختلف اروپایی

روز شنبه 20 مهر ماه، شمار زیادی از مردم مبارز و آزادیخواه بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا و استرالیا از جمله “استکلهم و یوتبوری” در سوئد، “کلن ، فرانکفورت، برلین” در آلمان، “لاهه” در هلند، “هلسینگی” در فنلاند، “کپنهاگ” در دانمارک، “آتن” در یونان، “سیدنی” در استرالیا، “تورنتو” در کانادا و “اسلو” در نروژ، به خیابانها آمده و ضمن محکوم کردن تهاجم اخیر دولت ترکیه در کردستان سوریه، تنفر و انزجار خود را از جنایات ارتش ترکیه ابراز کردند.

مردم یکصدا در این تظاهراتها شعارهای “روژآوا تنها نیست”، “زنده باد مقاومت روژآوا” و “اردوغان تروریست” را فریاد می زدند. تظاهرکنندگان ضمن محکوم کردن برخورد شرمگینانه و سکوت دولتهای کشورهای آمریکایی و اروپایی خواستار اقدام جدی در توقف تجاوز و جنایات دولت ترکیه به کردستان سوریه شدند. انتظار می رود که تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه تجاوز ارتش ترکیه در روزهای آینده در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی همچنان ادامه یابد. اولین دستاورد چنین حرکت بزرگی واداشتن دولتهای آلمان، نروژ و سوئد و فنلاند و فرانسه برای منع فروش اسلحه به ترکیه و محکومیت ارتش این کشور است. بدون شک ادامه این اعتراضات جهانی می تواند دولتهای اروپایی و آمریکایی را جهت متوقف کردن ماشین جنگی ارتش ترکیه در کشتار مردم بی دفاع و آواره کردن آنان را بیشتر تحت فشار قرار دهد تا برای مقابله با این جنایت اقدام جدی تری را در دستور بگذارند.