حزب کمونیست ایران

تظاهرات پزشکان و پرستاران ایرلندی

به گزارش روزنامه انگلیسی ستاره،صبح روز چهارشنبه 22 آذرماه،جمعی از کارکنان بخش بهداشت و درمان ایرلند در اعتراض به تخصیص غیراصولی بودجه به این بخش درمقابل ساختمان اصلی دفتر کابینه در مرکز پایتخت (بلفاست) تظاهرات کردند.

در تجمع اعتراضی پزشکان و پرستاران ایرلندی،برخی از کادرهای درمان با لباس‌ها و آدمک‌های کارتونی، سران دولت ایرلند شمالی را به تمسخر گرفتند. کارگران بخش دولتی در منطقه درگیر مناقشات طولانی مدت بر سر حقوق خود هستند. این درحالی است که نخست وزیر ایرلند شمالی روز دوشنبه جزئیات بسته مالی ۲.۵ میلیارد پوندی را به مجلس ایرلند شمالی به‌عنوان (بودجه ثبات مالی) تسلیم کرده که اتحادیه‌های کارکنان بخش عمومی و از جمله پزشکان آن را یک بودجه ریاضتی و در جهت افزودن ریاضت اقتصادی دانستند. کارکنان بخش بهداشت و درمان در این شرایط تورمی انتظار افزایش بودجه بخش درمان را داشتند اما دولت گفته است برای کنترل تورم و تک رقمی کردن آن بودجه بخش‌های مختلف را باید انقباضی ببندد.