حزب کمونیست ایران

تظاهرات چندین هزار نفر در اقليم كردستان علیه دولت عراق

به گزارش خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه 14 شهریورماه،چندین هزار نفر در شهر‌ دهوک،در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارمندان دولتی علیه حکومت عراق تظاهرات کردند.

معترضان با در دست داشتن پرچم اقلیم کردستان و بنرهایی‌ در دست علیه حکومت مرکزی شعار دادند و خواستار پرداخت حقوق‌شان شدند.این ناآرامی‌ها در حالی رخ داد که شنبه گذشته نیز تظاهراتی مرگبار در شهر کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه اقلیم کردستان و بغداد برگزار شد.