حزب کمونیست ایران

تظاهرات چند هزار نفره در لندن علیه جنگ

روز سه شنبه ۱۷ اسفند ماه هزاران نفر در لندن، برای چندمین بار  علیه جنگ در اوکراین دست به تظاهرات زدند.

“جنگ را متوقف کنید”، “ارتش روسیه باید از  اوکراین خارج شود” و «نه به گسترش ناتو” از جمله شعار های اصلی  تظاهرات بود. این تظاهرات که توسط « ائتلاف علیه جنگ» فراخوان داده شده بود، بعد از راهپیمایی شرکت کنندگان در سطح شهر، در میدان مرکزی شهر لندن با سخنرانی تعدادی از سخنرانان به پایان رسید. گفتنی است همزمان با لندن، در ۴۰ شهر دیگر بریتانیا نیز  تظاهرات ضد جنگ در ابعاد کوچک تر برگزار شد.