حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارکنان گوگل علیه همکاری نظامی با تل‌آویو

صدها معترض حامی فلسطین در سانفرانسیسکو که شامل کارکنان گوگل بود،روز شنبه 25 آذرماه علیه قرارداد محاسبات ابری پروژه نظامی «نیمبوس» گوگل با کابینه اسرائیل تظاهرات کردند.

کارمندان گوگل اعلام کرده‌اند که پروژه نیمبوس از آن نوع قراردادهای پرسودی است که خطوط اخلاقی قید شده توسط کارکنان گوگل را نادیده می‌گیرد.گوگل تا حد زیادی از انتشار جزئیات این قرارداد،قابلیت‌های خاصی که دولت اسرائیل دریافت خواهد کرد یا چگونگی استفاده از آن توسط تل‌آویو خودداری کرده است.