حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارگران بلژیکی در اعتراض به قانون منع حق اعتصاب

کارگران بلژیکی روز یکشنبه 30 مهرماه در اعتراض به تعرض به قانون حق اعتصاب به خیابان‌های بروکسل آمدند.

بیش از بیست هزار کارگر بلژیکی در پایتخت این کشور صبح روز یکشنبه در اعتراض به قانون محدودیت حق اعتصاب و عدم تغییر شرایط شغلی خود به خیابان‌ها آمدند.تظاهرکنندگان به این مسئله معترض بودند که شرایط کاری آن‌ها در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی بدتر شده است.در این تظاهرات بیش از 20 هزار نفر در اعتصاب عمومی شرکت کردند زیرا پس از اعلام دولت فدرال برای اجرای قانون جدیدی که اعتصابیون را از شرکت در تظاهرات منع می‌کند و حق اعتصاب را در برخی واحدهای حساس لغو می‌کند، اتحادیه‌های کارگری برای حضور عمومی اعضای خود فراخوان گسترده‌ای را صادر کردند.همچنین در این اجتماعات،بسیاری از کارگران شرکت کننده برای نشان دادن نظر خود،لباس‌های زندان را پوشیدند تا به دولت نشان دهند با قوانین جدید نیروی کار در این کشور به بند کشیده شده و زندانی صاحبان سرمایه شده است.