حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارگران خدمات شهری ایالت فیلادلفیا

روز چهارشنبه 8 شهریورماه هزاران کارگر به نمایندگی از اعضای اتحادیه بین‌المللی کارمندان خدمات شهری فیلادلفیا به تبعیت از کارگران خدمات شهری نیویورک با فراخوانی از پیش اعلام شده،در خیابان‌های مرکز این ایالت اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

اعضای اتحادیه بین‌المللی کارکنان خدمات شهری در فیلادلفیا و نیویورک در اعتراض به‌ عدم افزایش دستمزد به خیابان‌ها آمدند.این کارگران به قراردادهای خود که در آن حقوق سال گذشته دوباره درج شده،معترض شدند.همچنین حدود دوازده اتوبوس از منطقه نیویورک به اعضای اتحادیه از فیلادلفیا پیوستند و سه گروه از کارگران در پارک «بنیامین فرانکلین» برای یک تجمع عظیم گردهم آمدند. بر طبق گزارشات، حدود ۷۰۰۰۰ نفر از کارکنان شهرداری و خدمات شهری که عمدتا برای پیمانکاران بخش خصوصی کار می‌کنند، با خواسته افزایش دستمزد تظاهرات کردند و خواستار شرایط کاری بهتر من جمله، کاهش ساعت کار در مناطق آلوده شهری شدند.