حزب کمونیست ایران

تظاهرات کارگران روزمرد در هائیتی

روز جمعه 22 بهمن ماه هزاران نفر از کارگران روزمزد هائیتی در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود به خیابان آمده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.

گفته می شود در جریان این تظاهرات که در شهرهای مختلف برگزاری گردید، پلیس برای متفرق کردن معترضان در  خیابان‌های «پورتو پرنس» پایتخت  این کشور از گازهای اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی استفاده کرد. به گفته منابع پزشکی دهها تن از معترضان در جریان سرکوب پلیس زخمی شده اند.