حزب کمونیست ایران

تظاهرات کشاورزان هندی

هزاران کشاورز هندی روز سه شنبه ۷ بهمن ماه در اعتراض به اصلاحات دولت در بخش کشاورزی در شهر دهلی نو، پایتخت، تظاهرات کردند.

این تظاهرات با دخالت پلیس به سرعت به خشونت گرایید. جمعی از کشاورزان هندی با تلاش دولت برای کاهش تصدی‌گری خود در این بخش مخالفند و از ماه نوامبر گذشته تاکنون در ورودی پایتخت چادر زده و اقدام به برگزاری تجمع کرده‌اند.