حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده در سودان

هزاران نفر از شهروندان سودانی مخالف توافقنامه عبدالله حمدوک و عبدالفتاح البرهان، روز سه شنبه 9 آذرم اه  تظاهرات گسترده ایی را در پایتخت سودان برگزار کردند.

تظاهرکنندگان به سمت کاخ ریاست جمهوری در مرکز پایتخت، جایی که این توافقنامه بین حمدوک و البرهان امضا شده بود، حرکت کرده و شعارهایی از جمله “سرنگون باد حکومت نظامی” سر دادند. گفتنی است این اولین تظاهرات در مخالفت با توافق جدید حمدوک و البرهان نیست بلکه هفته گذشته نیز خارطوم شاهد تظاهرات علیه این توافق بود.