حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده در هاناو علیه نژادپرستی

​​​​​​​روز یکشنبه 4 اسفندماه(۲3 فوریه) حدود د‌ه هزار نفر در هاناو آلمان در اعتراض  به حمله نژادپرستانه در این شهر که ۹ قربانی گرفت، به خیابان‌ها آمدند.

معترضان با برپایی این تجمع هم برای قربانیان سوگواری کردند و هم خواستار اقدام قاطعانه مسئولان برای مقابله با نژادپرستی شدند.

طبق برآورد پلیس ، حدود ده هزار نفر از محل ارتکاب حادثه در میدان کورت شوماخر در مرکز شهر تظاهرات را شروع کردند، شرکت‌کنندگان در تظاهرات به نام انسانیت و رواداری به خیابان‌ها آمده اند. معترضان با سردادن شعار نسبت به افزایش نژاد پرستی و بی توجهی مقامات اعتراض کردند.