حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده سیاه‌پوشان‌ در هنگ‌کنگ

ده‌ها هزار نفر از مردم هنگ‌کنگ با پوشیدن لباس‌های سیاه به خیابان‌ها آمدند تا حمایت خود را از اعتراضات شش ماه گذشته به نمایش بگذارند.

این تظاهرات، روز یکشنبه  ۱۷ آذر، در منطقه اداری هنگ‌کنگ آغاز شد و تظاهرکنندگان با شعارهایی مثل «مبارزه برای آزادی» به سمت منطقه تجاری هنگ‌کنگ حرکت کردند. این تظاهرات با فراخوان جبهه مدنی حقوق بشر برگزار شد و برگزارکنندگان، این تظاهرات را «آخرین فرصت» برای تحقق خواسته‌هایشان از سوی دولت توصیف کردند. در حالی که معترضان هنگ‌کنگی چین را به گسترش نفوذ خود در هنگ‌کنگ متهم می‌کنند، یکی از خواسته‌های تظاهرکنندگان، انتخاب مستقیم رهبران هنگ‌کنگ بود.