حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده مردم در شهرهای آلمان

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه (10 مه)هزاران نفر از مردم آلمان در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به ادامه محدودیت‌های قرنطینه‌ای به خیابان‌ها آمدند

شهروندان آلمانی در شهرهای بزرگی چون برلین، مونیخ، اشتوتگارت و فرانکفورت بدون ماسک در خیابان‌ها حاضر شدند و نارضایتی خود را از استمرار قرنطینه و قوانین محدود کننده ابراز داشتند و خواهان پایان بخشی به این محدودیت‌ها شدند.