حزب کمونیست ایران

تظاهرات گسترده کارگران در اندونزی

روز دوشنبه 30 دیماه صدها هزار کارگر اندونزیایی در برابر پارلمان این کشور دست به تظاهرات زدند.

اعتراض گسترده کارگران در اندونزی به تغییراتی است که دولت قرار است در قوانین کاری این کشور ایجاد کند. شایان ذکر است که این اصلاحات قانونی دولت در ارتباط با قوانینی است که به گفته رئیس‌جمهوری این کشور، به حذف موانعی خواهد انجامید که در مسیر سرمایه گذاری اختلال ایجاد می کنند.