حزب کمونیست ایران

تعدیل 13 هزار نفر از کارکنان اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا

بنا به گزارشات منتشره روز پنجشنبه 5 تیرماه،بر اثر کاهش ۵۰ درصدی درآمد در پی شیوع کرونا اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ۱۳ هزار نفر از کارکنان این اداره را تعدیل می‌کند.

به گزارش رویترز، تعدیل نیرو و بیکاری در آمریکا به نهادهای دولتی رسید و اداره‌ خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده کشور را مجبور به تعدیل حدود ۷۰ درصد از کارکنان خود می‌کند. سخنگوی این سازمان می گوید،که تا ماه آینده ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از نیروهای آن به مرخصی فرستاده می‌شوند که در این ص