حزب کمونیست ایران

تعطیلی دو واحد معدنی شن و ماسه آمل ماسه و سارج

با تعطیلی دو واحد معدنی شن و ماسه آمل و سارج در استان مازندران بیش از 300 کارگر در بلاتکلیفی به سر می برند.

برپایه گزارش منتشره، حدود یک ماهی است که دو واحد معدنی شن و ماسه آمل ماسه وسارج به بهانه اختلافاتی که بین سازمان صنعت و منابع طبیعی در نحوه صدور پروانه معدن به وجود آمده پلمب شده و 300 کارگر آنها در بلاتکلیفی شغلی و معیشتی بسر می برند. این کارگران میگویند تاکنون چندین بار برای بازگشایی آن واحدها دست به تجمع زده اند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.