حزب کمونیست ایران

تعطیلی کارخانه‌های کیا موتورز تحت تاثیر کرونا

روز دوشنبه 25 فروردین ماه (13آوریل)خودروسازی کیا موتورز اعلام کرد که به دنبال تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و افت شدید تقاضا، فعالیت‌های تعدادی از کارخانه‌های خود را متوقف می‌کند.

به گزارش ایلنا، خودروسازی کیا موتورز اعلام کرد که به دنبال تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و افت شدید تقاضا، فعالیتهای تعدادی از کارخانه‌های خود در کشور کره جنوبی را از  23 تا 29 آوریل متوقف می‌کند. صادرات کره جنوبی در 10 روز اول آوریل 18.6 درصد کاهش یافت در حالی که در ده روز اول مارس 20.8 درصد افزایش یافته بود. صادرات خودرو و قطعات خودرو در این مدت به ترتیب 7.1 درصد و 31.8 درصد پایین آمده است.