حزب کمونیست ایران

تعطیلی کارخانه قند فسا و بیکاری کارگران

 

بنا به گزارش منتشره، روز سه شنبه 1 مرداد ماه، کارفرمای کارخانه قند فسا بجای متحقق کردن وعده اش مبنی بر پرداخت حقوق ماه های اردیبهشت وخرداد کارگران، کارخانه را تعطیل کرد.

بر پایه این گزارش صدها نفر از کارگران این کارخانه به دلیل تعطیلی کارخانه از کار بیکار شده اند. کارگران این کارخانه از اسفندماه 97 دستمزد خود را  دریافت نکرده و از فروردین ماه اعتراضات خود را در قالب تجمع مقابل فرمانداری فسا اعلام کردند و طبق وعده مدیر کارخانه قرار بود تیرماه دستمزد عقب مانده کارگران را پرداخت کند، اما نه تنها حقوق کارگران پرداخت نشد بلکه مدیر کارخانه قند فسا، کارخانه را تعطیل کرد.