حزب کمونیست ایران

تعطیلی یک سازمان مردم‌نهاد دیگر درتهران

گزارش‌های منتشرشده حاکی از تعطیلی «خانه خورشید»، سازمان‌ مردم‌نهاد کاهش آسیب اعتیاد در میان زنان ایران است.

“لیلا ارشد” و “سرور منشی‌زاده”، دو بنیانگذاران «خانه خورشید»، اعلام کرده‌اند که به‌ دلیل «فشارها و به اجبار» فعالیت این خانه امن غیردولتی را متوقف کرده‌اند. فشار مقامات رژیم بر فعالیت سمن‌ها و انجمن‌های مستقل غیر دولتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. روز دوشنبه 9 اسفند ماه نیز اداره اوقاف کرمان مدرسه آفتاب را که برای آموزش کودکان کار بود، با توسل به زور پلمپ کرد.