حزب کمونیست ایران

تعطیل شدن مجتمع فولاد اهواز

بنا بر گزارش منتشره، مسئولین شرکت فولاد اهواز از شیفت شبکار شب 19 اسفندماه، شرکت را تا اطلاع بعدی تعطیل اعلام کرده اند.

خبرها حاکی از اینست که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که طی روزهای گذشته زمزمه اعتصاب در میان چندهزار کارگر این مجتمع جریان داشت و کارگران طی جلساتی تصمیم داشتند در اعتراض به نبود امکانات پیشگیری از کرونا و برای حفظ جان خود دست به اعتصاب بزنند. مدیریت فولاد که شاهد جلسات کارگران برای اعتصاب بوده است طی تماسی با استاندار قصد کارگران را به اعتصاب به او خبر داده و برای جلوگیری از این اتفاق تصمیم به تعطیل مجتمع با قول پرداخت کامل حقوق به کارگران در تمام ایام تعطیل گرفته است.