حزب کمونیست ایران

تعلیق کمکهای تجاری آلمان به ایران

آلمان اعلام کرد که تمامی ضمانت‌های دولتی را که با هدف تشویق تجارت با شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری در ایران از زمان برجام ارائه می‌کرد، به دلیل شدت سرکوب معترضان متوقف می‌کند.

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که برخی از دیگر «چارچوب‌های اقتصادی» شامل مذاکرات درباره انرژی نیز تعلیق می‌شوند. گفته می شود این تعلیق همچنین شامل برنامه‌های آموزش مدیران و برگزاری نمایشگاه‌های بازرگانی نیز خواهد شد. ضمانت‌ اعتباری صادرات که توسط دولت آلمان صادر می‌شد، از ضررهای احتمالی شرکت‌های این کشور در معاملاتشان با ایران جلوگیری می‌کرد. ضمانت سرمایه‌گذاری نیز از این جهت صادر می‌شد که جلوی ضررهای احتمالی سرمایه‌گذاران آلمانی به دلیل تحولات سیاسی، گرفته شود.وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که صدور این ضمانت‌نامه‌‌ها در ارتباط با ایران، برای دهه‌های متوالی متوقف شده بود. اما بعد از امضای برجام، دولت این کشور پذیرفت که این اقدامات را از سربگیرد و از سال ۲۰۱۶ میلادی، صدور این ضمانت‌نامه‌ها آغاز شده بود.