حزب کمونیست ایران

تعلیق یک هفته‌ای برای آغاز سال تحصیلی

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی کوتاه نوشته است که باتوجه به اینکه ایران در آستانه سالروز جانباختن «مهسا(ژینا) امینی» قرار دارد، «در اغلب دانشگاه‌های بزرگ کشور، علی‌رغم اعلام قبلی مبنی‌بر شروع ترم در ۲۵ شهریور، تاریخ آغاز کلاس‌ها حداقل یک هفته به تعویق افتاده است.»

این گزارش به‌عنوان مثال به آغاز ترم در دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرده و نوشته است آغاز سال تحصیلی در این دانشگاه از ۳مهر خواهد بود. در دانشگاه فردوسی مشهد نیز اعلام شده که کلاس‌ها «در تمامی مقاطع تحصیلی در دو‌ هفته اول مهر، به صورت مجازی» برگزار خواهند شد. این نهاد صنفی در عین حال، از تداوم و افزایش تماس «نهادهای امنیتی با دانشجویان» در آستانه اعتراضات خبر داده و نوشته است که هفته گذشته در دانشگاه خواجه نصیر «دست‌کم با ۴۰ دانشجو تماس گرفته شده است‌. همچنین در طی هفته گذشته، گزارشات متعددی حاکی از افزایش تماس‌ها با دانشجویان دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر و شریف هستند.» پیش‌تر منابع غیررسمی اعلام کرده بودند که حاکمیت از هراس شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌ها در سالگرد اعتراضات سراسری، تا ۱۰مهر شروع کلاس‌ها را به‌صورت آنلاین اعلام کرده است.