حزب کمونیست ایران

تعیین رئیس جمهوری سریلانکا و ادامه اعتراضات

در حالی که اعتراضات ضد دولتی  در سریلانکا همچنان در جریان است، ظهر روز چهارشنبه هفته جاری، پارلمان این کشور “رانیِل ویکرَم سینگ” را  به عنوان رئیس جمهوری و جایگزین گوتابایا راجاپاکسا معرفی کرد.

در جریان این انتصاب و در بیرون از مجلس، معترضان که از آوریل امسال خیابان‌ها را تسخیر کرده‌اند و ۹ ژوئیه کاخ ریاست جمهوری را به تصرف خود درآوردند، از تصمیم نمایندگان خشمگین شدند. آن‌ها “ویکرم سینگ” را هم بخشی از حاکمانی که خواستار کنار رفتن آن‌ها هستند، می‌دانند و معتقدند که او برای حفظ خانواده راجاپاکسا در قدرت، با رئیس دولت مستعفی و حزب حاکم معامله کرده است.  معترضان گفته‌اند تا زمانی که ویکرم سینگ از قدرت کناره گیری تکند، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.