حزب کمونیست ایران

تعیین شعبه و زمان رسیدگی به پرونده فرهاد شیخی

فرهاد شیخی، فعال کارگری بر اساس ابلاغیه‌ای که در سامانه ثنا منتشر شده، باید جهت رسیدگی به پرونده در تاریخ دهم مهر ماه در شعبه یک دادگاه رژیم در کرج حاضر شود.

اتهام انتسابی علیه وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است. فرهاد شیخی پیشتر نیز در جریان انقلاب ژینا و طی یک سال گذشته دوبار توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی در دو نوبت از تاریخ یکم تا هفدهم بهمن ماه و هفتم تا بیست و سوم خرداد ماه در بند متعلق به وزارت تروریستی اطلاعات در زندان رجایی شهر کرج تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفته بود و سپس با قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد. درخبری دیگر آمده است ،دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه رای غیابی خود را علیه پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری صادر کرده است.  نامبرده به یک سال حبس تعزیری به اتهام “تبلیغ علیه نظام” دو سال تبعید به زابل در استان سیستان و بلوچستان، مسدود کردن حساب اینستاگرام و ممنوع الخروجی به مدت دو سال محکوم شده است.