حزب کمونیست ایران

تعیین ضرب الاجل چهار کشور اروپایی برای حکومت ایران

کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین سه هفته به جمهوری اسلامی ایران فرصت دادند تا در مذاکرات مربوط به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی توسط سپاه پاسداران شرکت کند.

این چهار کشور با صدور بیانیه‌ای مشترک تا پنجم ژانویه مصادف با 15 دی ماه، به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده اند تا شرکت خود را در مذاکراه با آنها  تأئید یا رد کند. چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین تصریح کرده‌اند که در فقدان پاسخ روشن از سوی حکومت ایران در پایان تاریخ تعیین شده، هر گونه تلاش از سوی ایران برای مذاکره جهت جبران فاجعه صورت گرفته بیهوده خواهد بود. چهار کشور امضاء کنندۀ بیانیه تصریح کرده اند که دو سال بعد از این فاجعه جمهوری اسلامی ایران کمترین اقدامی برای پذیرش و رعایت تعهدات حقوقی و بین المللی خود انجام نداده است.