حزب کمونیست ایران

تعیین ضرب الاجل کارگران نگهداری راه آهن خط ابنیه فنی

روز پنجشنبه 5 تیرماه  کارگران نگهداری راه آهن خط ابنیه فنی منطقه لرستان و زاگرس با انتشار تراکتی در شبکه های اجتماعی اعلام کردند اگر تا روزشنبه 7 تیر ماه دستمزدهایشان پرداخت نشود خط قطار را مسدود خواهند کرد.

کارگران نگهداری راه آهن خط ابنیه فنی سراسر کشور از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمع در محل کار خود خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود و همچنین 2 سال عیدی و پاداش پایان سال خود شده اند. علیرغم تجمعات دامنه دار این کارگران هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.