حزب کمونیست ایران

تغییر خواسته‌های معترضان هنگ کنگی

پلیس هنگ کنگ به سمت معترضانی که پس از دو ماه اعتراض، روز شنبه 5 مردادماه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواسته‌های جدیدی را مطرح کردند، گاز اشک آور پرتاب کرد.

معترضان خواهان معرفی و دادگاهی شدن لباس شخصی‌هایی شدند که یکشنبه گذشته به آن‌ها حمله کرده‌ بودند. آخر هفته گذشته ده‌ها تن از افراد لباس شخصی که چهره خود را با ماسک پوشانده بودند به افراد حاضر در یک ایستگاه قطار که از تظاهرات ضددولتی باز می‌گشتند حمله کردند. این حمله در محله “یوئن لونگ” رخ داد و در جریان آن دستکم ۴۵ تن مجروح شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، لباس شخصی‌ها را که لباس سفید بر تن داشتند در حال حمله خشونت بار به شهروندان نشان می‌داد. معترضان، نیروهای پلیس را به هم دستی با این افراد که آنها را عضو گروه‌های تبهکار می‌دادند متهم می‌کنند.