حزب کمونیست ایران

تغییر محتوای ۲۰۰ عنوان کتاب درسی به‌دستور علی خامنه‌ای

وزیر آموزش و پرورش رژیم در گفتگویی روز چهارشنبه 9 شهریورماه اعلام کرد، به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محتوای ۲۰۰ عنوان کتاب درسی در سال آینده تغییر می‌کند.
این مقام حکومتی همچنین، اردیبهشت ماه امسال گفته بود مواردی که غیرکاربردی است و منفعتی برای دانش‌آموزان ندارد، از کتاب‌های درسی دانش‌آموزان حذف خواهد شد. شایان ذکر است، در چند سال اخیر حذف و تغییر محتوای کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران که نقش مهمی در تدوین و تغییر کتاب‌های درسی دارد مورد بحث بوده است، این تغییرات اکثرا با دخالت مستقیم و یا از روی گفته های رهبر رژیم انجام شده است.