حزب کمونیست ایران

تقاضای رسیدگی به مسئله تعرض جنسی به زنان بازداشتی

روز شنبه 12 آذر ماه، نرگس محمدی فعال حقوق بشری از جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل تقاضایی برای رسیدگی به موضوع “تعرض جنسی به زنان بازداشتی” کرد.

نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق بشرزندانی در نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران، خواستار رسیدگی به موضوع “تعرض جنسی به زنان”  در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شد. دربخشی از نامه‌ای که  نرگس محمدی  از داخل زندان  اوین نوشته، آمده است: «اینجانب به عنوان زنی که علیه تعرض ماموران حکومت شکایت کرده اما ناباورانه به حبس محکوم شده‌ام و از نزدیک شاهد روایت دهها زن زندانی بوده و هستم از جنابعالی تقاضا دارم جهت تحقیق، پاسخگو کردن و محکومیت حکومت و جلوگیری از تداوم این شیوه غیرانسانی برای سرکوب زنان معترض و مخالف و مبارز اقدامی جدی و سریع نمائید.»