حزب کمونیست ایران

تلاش اتحادیه‌های کارگران انگلیس برای لغو قانونِ شکایت و اخذ غرامت از اعتصاب‌کنندگان

گزارشات منتشرشده در روز چهارشنبه 22 آذرماه حاکی از آن است که اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های متحد آن در بریتانیا،برای به چالش کشیدن قوانین جدیدی که دولت انگلستان برای محدودیت هرچه بیشتر حق اعتصاب وضع کرده،آماده می‌شوند.

در کنفرانس ویژه کنگره اتحادیه‌های کارگری در انگلستان،بسیاری از تشکل‌های کارگری این کشور تصمیم گرفتند با قانون ضد اعتصاب تحمیل شده توسط دولت و کابینه حزب محافظه‌کار حاکم بر انگلستان مبارزه‌ای پیگیر را آغاز کنند و تا شکست دولت در پیشبرد این قانون و حذف آن؛از پای نشینند.قانون اعتصابات که در کابینه انگلیس با نام قانون حفظ حداقل سطوح خدمات شناخته می‌شود،ماه گذشته میلادی تصویب شد و از هفته جاری اجرایی شده است.قانون ضد کارگری با اعمال حداقل خدمات و مجازات اعتصاب کنندگان در سه بخش کلیدی – خدمات آمبولانس، شبکه ریلی و امنیت مرزی، به طور موثر اعتصابات را خنثی می‌کند.حمایت از هر کارگری که اخطاریه کاری به خاطر اعتصاب دریافت می‌کند،در دستور کار اعضای این نشست قرار گرفت و موارد جبرانی اتحادیه برای این کارگران به تصویب عمده اعضا رسید.همچنین مقابله با کارفرمایانی که اخطاریه‌های دولتی در زمینه اعتصاب را به کارگران تسلیم می‌کنند نیز در برنامه‌های مصوب این مجمع عمومی گنجانده شد.