حزب کمونیست ایران

تلاش ماموران رژیم در اشنویه جهت ممانعت ازحضور مردم در روز سیزده بدر

طبق اخباري كه ازاشنويه به دست مان رسيده است عوامل سپاه پاسداران درچندين دهات اشنويه ازجمله در”گونده ويله وخانلر ” تلاش كرده اند از روز سيزده بدر و رفتن مردم به دشت و کوه طبیعت جلوگيري كنند .

اما مردم علي رغم فشار وتهديد ماموران مراسم جشن خود را برگزار و آدامه داده اند. خبر ديگری از اشنویه حاکی است كه درمنطقه به اطلاع بعضى از مردم روستاها رسانده اند كساني كه نياز دارند حيوانات خودرا جهت چرا به كوه و مزارع ببرنند بايستى هزينه و عوارض به دولت بپردازند. اين اقدام رژیم نگرانی مردم روستاها بویژه دامداران را به همراه داشته است.