حزب کمونیست ایران

تمدید اعتصاب کارمندان سامسونگ برای مدت نامحدودی

روز چهارشنبه 20 تیرماه به گفته یکی از سندیکاهای کارگران سامسونگ که نماینده حدود 30 هزار کارگر در شرکت سامسونگ است،اعتصاب کارمندان این شرکت ادامه خواهد داشت و این تصمیم پس از “عدم تمایل مدیریت به گفت‌وگو” اتخاذ شده است.

این اعتصاب که ابتدا قرار بود سه روز طول بکشد،از روز دوشنبه 8 ژوئیه آغاز شده است.پیش از این در روز یکشنبه ۷ ژوئن یک اعتصاب یک روزه در سامسونگ برگزار شد که اولین اعتصاب در تاریخ 55 ساله این شرکت به شمار می‌رفت.اخیرا سامسونگ پیشنهاد افزایش 5.1 درصدی دستمزد را داد،اما اتحادیه این پیشنهاد را رد کرد.گفتنی است که افزایش دستمزد‌ها،بهبود شرایط کاری،یک روز مرخصی سالانه بیشتر برای کارکنان اتحادیه و تغییر در سیستم پاداش کارمندان از جمله خواسته‌های کارکنان است.