حزب کمونیست ایران

تمدید حکم بازداشت کارگر بازداشتی آرش محمدی

برپایه گزارش دریافتی، حکم بازداشت آرش محمدی کارگر بازداشتی که در اواخر دی ماه توسط نیروهای امنیتی در مرز باشماق بازداشت شده بود برای ده روز دیگر تمدید گردید.

بیش از یک ماە از بازداشت آرش محمدی کارگر مهاجری کە بعلت بیکاری در شهر سلیمانیە کارگری می کرد و در ٢٨ دی‌ماه در مرز “باشماغ” دستگیر شدە بود، می گذرد.  ارش محمدی هم اکنون در زندان شهر سنندج بدون هیچ ارتباط و اطلاعی با خانوادە و بستگانش و در بی خبری مطلق بە سر می‌برد. این درحالی است که حکم بازداشت فعال کارگری ریبوار عبداللهی نیز تا تاریخ 18 اسفند ماه تمدید شده است.