حزب کمونیست ایران

تمدید قرار بازداشت چهار فعال صنفی معلمان دیواندرە

بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، روز چهارشنبە دوازدهم مردادماە، قرار بازداشت موقت امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – دیواندره به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که این چهار فعال صنفی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده‌اند و براساس اخبار رسیده برای وادار کردن آنها به اعتراف تلویزیونی تحت فشار نیروهای امنیتی هستند.