حزب کمونیست ایران

تمدید ممنوعیت سفر در اتحادیه اروپا

روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه، کمیسیون اروپا، به پارلمان اروپا و شورای اروپا درخواست رسمی داد تا ممنوعیت سفر را برای یک ماه دیگر، تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ تمدید کنند.

در این اطلاعیه، محدودیت سفر موقت برای «کلیه سفرهای غیر ضروری از کشورهای ثالث به منطقه به اضافه سفرهای داخل اتحادیه اروپا» اعمال می‌شود. کشورهای اروپایی قبل از باز کردن مرزهای این اتحادیه برای سایر نقاط جهان، اولویت را در باز کردن مرزها بین کشورهای اتحادیه اروپا قرار خواهند داد. سفرهای هوایی مانند هر جای دیگر در جهان، در اروپا نیز متوقف شده است. تعداد پروازها در اروپا نسبت به سال ۲۰۱۹، ۹۱ درصد کاهش یافته است و اکثر پروازهای باقیمانده نیز عمدتاً محدود به باربری هستند.