حزب کمونیست ایران

تهدید امنیتی پرستاران بیمارستان کسرا

بر اساس خبری که در رسانه‌ها منتشر شده است پرستاران بخش‌های اورژانس و “آی‌سی یو” بیمارستان کسرا در ساعات اولیه‌ی بستری شدن مهسا امینی، تهدید امنیتی شده و از سوی نیروهای امنیتی رژیم به سکوت وادار شده اند.
طبق این گزارش، پرستاران فرد به‌ فرد به حراست بیمارستان فراخوانده شده ، بازجویی شده‌اند و به تهدید شده‌اند،در صورتی‌که آنها کوچکترین اطلاعاتی را درخصوص علائم بالینی مهسا امینی و پرونده پزشکی او حتی در بین آشنایان و اقوامشان افشا کنند، بلافاصله استخدام آنها ملغی خواهد گردید و همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت کشور تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.