حزب کمونیست ایران

تهدید امنیت غذایی صدها میلیون انسان زیر تیغ کرونا

برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید تغییرات اقلیمی، جنگ و شیوع ویروس کرونا امنیت غذایی صدها میلیون انسان را تهدید می‌کند.

این گزارش می‌گوید بیشترین مورد تهدید امنیتی غذایی در کشورهایی است که درگیر جنگ هستند. برنامه جهانی غذا در گزارش جدید خود که روز جمعه منتشر کرد می‌گوید اگر تمهیدات سریع برای مقابله با کرونا و تبعات اقتصادی آن در سطح جهانی اتخاذ نشود، زندگی ۲۷۰ میلیون انسان و حیوان در سال جاری به خاطر جنگ، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کرونا با خطر شدید مواجه است.