حزب کمونیست ایران

تهدید مغازه داران شهرهای کردستان توسط نیروهای رژیم

بر اساس گزارش دریافتی،روز یکشنبه 19 شهریورماه،اداره اطلاعات رژیم طی تماس تلفنی از مغازه داران شهرهای سنندج و بانه خواسته است که در روز ۲۵ شهریورماه،سالروز جانباختن ژینا امینی، مغازه های خود را باز کنند.

این در شرایطی است که احزاب اپوزسیون مخالف رژیم در کوردستان فراخوان مشترکی را جهت اعتصاب عمومی در ۲۵ شهریور صادر کرده اند.گفتنی است که در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی،موج فشارها بر فعالین مدنی و خانواده‌های دادخواه و شهروندان در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است و این اقدامات اداره اطلاعات و دیگر مقامات دولتی حاکی از آن است که حاکمیت،تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم و ممانعت از گرامیداشت یاد،نام و خاطره جانباختگان به کار گرفته است.