حزب کمونیست ایران

توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر برگزیت

روز پنجشنبه 25 مهر ماه پیش از دیدار رهبران اروپایی در بروکسل، مذاکره‌کنندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر توافق‌نامه جدید برگزیت به توافق رسیدند.

توافق جدید نیاز به تائید پارلمان اروپا و بریتانیا دارد. در همین حال رئیس کمیسیون اروپا گفته است با تاخیر در خروج بریتانیا مخالف است. بوریس جانسون، نخست‌وزیر  بریتانیا نیز از زمان به قدرت رسیدن، سرسختانه خواهان خروج بریتانیا تا ٣١ اکتبر بوده و مخالف به تعویق افتادن آن است. جانسون از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواسته است تا روز شنبه در نشست ویژه پارلمان این توافق را تائید کنند. اما جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف کارگر گفته است توافق جانسون، “بدتر” از توافق ترزا می، نخست‌وزیر قبلی است.بیشتر توافق جدید همان چیزی است که در زمان نخست‌وزیری ترزا می به دست آمده بود و تغییر اصلی بر سر پیشنهادهای مربوط به ایرلند شمالی است.  در این توافق جدید، پروتکل ایرلند شمالی موسوم به حصار حذف شده است.