حزب کمونیست ایران

توقف حکم اعدام 3 معترض آبان ماه

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای ۳ معترض آبان محکوم به اعدام با صدور اطلاعیه ای مشترک اعلام کردند که دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده موکلینشان را پذیرفت.

وکلای 3 معترض آبان ماه، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان، برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند “در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده متوقف شده است”.