حزب کمونیست ایران

توقف پیشروی نیروهای واگنر در مسکو

روز شنبه ۳ تیر ماه، یوگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر در فایلی صوتی اعلام کرد کە برای “جلوگیری از خون‌ریزی” به نیروهایش دستور داده بە پایگاه‌های نظامی بازگردند.

به گزارش رویترز الکساندر لوکاشنکو در راستای تلاش برای کاهش تنش‌های موجود، با ولادیمیر پوتین و رهبر گروه واگنر گفت‌وگو کردە است. گفتە می‌شود کە در جریان این گفت‌وگوها احتمال دست‌یابی بە توافقی برای تامین امنیت نیروهای واگنر بررسی شدە است. هیچ جزییاتی از توافق احتمالی مورد بحث در دست نیست. همچنین تاکنون هیچ یک از منابعی کە وضعیت ویژه روسیه را پوشش می‌دهند، عقب‌نشینی نیروهای واگنر بە  پایگاه‌هایشان را گزارش نکردەاند.  ساعاتی پیش از این گزارش‌ها، یک منبع نزدیک بە جدایی‌طلبان حامی روسیه در دونتسک، بە رسانه‌ها گفته بود کە کاروان نظامی واگنرکە شامل پنج هزار نیرو و تجهیزات سنگین می‌شود، در حال نزدیک شدن بە مسکو است. گفتە می‌شود کە فرماندهی این گروه بر عهده دیمیتری اوتکین است. او سرهنگ دوم سابق در اداره اطلاعات ارتش روسیه است.