حزب کمونیست ایران

توقف چهار پروژه بانک جهانی در افغانستان در پی ممنوعیت تحصیل دختران

روز سه شنبه 9 فروردین، بانک جهانی در واکنش به تصمیم حکومت طالبان برای ممنوعیت تحصیل دختران اعلام کرد که اجرای چهار پروژه خود در افغانستان به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار را به حالت تعلیق درآورده است.

این پروژه‌ها در حوزه‌های کشاورزی، آموزش، بهداشت و معیشت است و قرار بود که سازمان‌های زیر نظر سازمان ملل متحد آنها را در افغانستان اجرایی کنند. بودجه این پروژه‌ها نیز توسط صندوق امانی بازسازی افغانستان تامین می‌شود اما بانک جهانی تاکید داشته که فعالیت‌های این صندوق باید در جهت دسترسی زنان و دختران افغانستان به خدمات عمومی و برابری آنها با مردان باشد.