حزب کمونیست ایران

توقیف یک شناور حامل نفت به امارات توسط سپاه پاسداران رژیم

خبرگزاری‌های داخلی ایران ادعا کرده اند که نیروهای گشت منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران یک فروند لنج حامل ۲۵۰ هزار لیتر سوخت را در آب‌های هرمزگان توقیف کردند.

به ادعای فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران رژیم در بندرلنگه “این لنج از آب‌های بندرلنگه به مقصد آب‌های کشور امارات عربی بارگیری شده بود که در ۲۰ مایلی شرق جزیره تنب بزرگ شناسایی و توقیف شد.”به گفته این کارگزار رژیم 11خدمه این لنج بازداشت و تحویل مقام‌های قضایی داده شده اند. گفتنی است، گارد ساحلی ایران حدود دو هفته پیش نیز شناوری را به جرم قاچاق سوخت در خلیج فارس توقیف کرده و ۱۲ سرنشین فیلیپینی آن را بازداشت کرد.