حزب کمونیست ایران

تیراندازی به سوی سوخت‌بران و تجمع مردم در بندر کوهستک 

گزارشات منتشره از “کشته و زخمی شدن دو سوخت بر بلوچ با تیراندازی ماموران دریابانی در کوهستک” و تجمع شماری از اهالی این بندر خبردادند.

بنابر گزارش کمپین فعالان بلوچ ، “هویت سوخت بری که با اصابت گلوله نیروهای دریابانی به سر، جان خود را از دست داده، “مهدی رئیس” و سوختبری که از ناحیه پا زخمی شده راشد ترکمانی عنوان شده است.برپایه این گزارش پس از کشته و زخمی شدن این دو سوخت بر، مردم بلوچ در اعتراض به تیراندازی به سوی آنها در اسکله بندر کوهستک با ماموران درگیر شده که با تیراندازی ماموران، چند تن از معترضان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شدند. در پی تیراندازی ماموران به سوی معترضان، مردم نیز چندین قایق گشتی نیروهای های دریابانی را به آتش کشیده و همچنان در خیابان ها حضور دارند.