حزب کمونیست ایران

تیراندازی ماموران رژیم به سوی مردم در میناب

روز شنبه 28 مرداد ماه، نیروهای یگان امداد در حال تعقیب خودروهای سوخت بر، به سمت مردم و دیگر خودروهای عبوری تیراندازی کردند.

در جریان این تیراندازی و اعتراض اهالی،  شمار زیادی از ماموران و خودروهای دستگاه سرکوب از ترس گسترش اعتراضات و جهت مقابله با شگل گیری مجدد اعتراضات مردمی به شهرستان میناب اعزام شدند. از آنجایی که مقام‌های جمهوری اسلامی سوخت‌بری را قاچاق می‌دانند، سوخت‌بران تحت سرکوب شدید قرار دارند و هر سال صدها نفر از آنان با تیراندازی نیروهای نظامی کشته و زخمی می‌شوند. گفتنی است ممنوعیت قانونی برای سوخت‌بری در حالی‌ است که دستگاه‌های نظامی به «برخی از عوامل محلی خود اجازه خرید و فروش سوخت را بدون قواعد موجود می‌دهند و شرکت‌های نفتی و فرماندهان نظامی سوخت را به صورت عمده قاچاق می‌کنند».