حزب کمونیست ایران

تیراندازی نیروهای اسرائیل به سوی کارگران فلسطینی

سربازان اسرائیلی حاضر در کرانه باختری روز سه شنبه ۳۰ دیماه به سوی شماری از کارگران فلسطین تیراندازی و ۷ نفر از آنان را زخمی کردند.

بنا بر گفته شاهدان عینی، این کارگران قصد داشتند به محل کار خود مراجعه کنند اما سربازان اسرائیلی به روی آن‌ها آتش گشودند.  در این تیراندازی، سه فلسطینی در پی اصابت گلوله جنگی زخمی و چهار نفر دیگر نیز به خاطر اصابت گلوله پلاستیکی مجروح شدند. نیروهای اسرائیل همچنین با حمله به چند شهرک و اردوگاه در کرانه باختری از جمله قدس، ۲۲ فلسطینی از جمله چند کودک را بازداشت کردند.  این حملات در حالی صورت گرفته است که این رژیم اسرائیل، مجوز ساخت ۸۵۰ واحد مسکونی دیگر در کرانه باختری را صادر کرده است.