حزب کمونیست ایران

ثبت ازدواج بیش از ۹ هزار دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان امسال 

گزارش مرکز آمار رژیم نشان می‌دهد که در تابستان سال ۹۹، در مجموع ازدواج ۹ هزار و ۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ثبت شده است.

بر اساس گزارش این سازمان درباره «وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران تابستان ١٣٩٩» که روز دوشنبه، ۱۲ بهمن منتشر شده است، در همین مدت، ۱۸۸ طلاق مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۴ سال ثبت شده است.  در همین راستا، لایحه «منع ازدواج با کودکان» سال ۹۷ در کمیسیون قضایی مجلس رژیم رد شد. بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام است.