حزب کمونیست ایران

جابناختن 4 نفر دیگر از معترضان درشهرهای مختلف کردستان

برپایه گزارشات دریافتی در جریان اعتراضات روز چهارشنبه 30 شهریور ماه دستکم 4 تن دیگر از معترضان در شهرهای اشنویه و ارومیه با شلیک مستقیم نیروهای رژیم جان خود را از دست دادند.
برپایه این گزارشات، در شهرستان اشنویه “صدرالدین لیتان” 27 ساله و “امین معروفی” 16 ساله در جریان این اعتراضات جان خود را از دست دادند. همچنین دو جوان دیگر اهل “بالو” از توابع ارومیه به نامهای ” میلان حقیقی” 21 ساله و “دانش رهنما” با شلیک ماموران رژیم جان خود را از دست داده اند. لازم به ذکر است که در از زمان آغاز این اعتراضات تاکنون دستکم 12 نفر با گلوله ماموران رژیم جانباخته اند.