حزب کمونیست ایران

جانباختن دو نفر از هواداران کومله و حزب کمونیست ایران در سنندج و مریوان

طبق گزارشات دریافت شده و با کمال تاسف،دو نفر از رفقا به نام های “نامق حیدری متولد شهر دیواندره و سلام محمدی متولد شهر مریوان” از هواداران و دوستان کومله جان باختند.

رفیق نامق حیدری متولد سال ١٣٤٠ روستای کانی کبود شهر دیواندره بود. ایشان در سال ١٣٥٦ به شهر سنندج کوچ کرد،در آنجا با مسائل سیاسی و کومله آشنا شد و در قیام مردم ایران علیه رژیم سلطنتی فعالانه شرکت کرد و سپس در سال ١٣٦٠ به صفوف پیشمرگان کومله ملحق و در گردان کاوه سازماندهی شد.بعد از مدتی مبارزه در این عرصه به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده به ایران بازگشت،ایشان پس از بازگشت ضمن ادامه زندگی شرافتمندانه به آرمانهای انسانی و برابری طلبانه کومله وفادار ماند و به عنوان هوادار و دوستدار کومله و حزب کمونیست ایران تا هنگام جانباختنش باقی ماند.این رفیق گرامی متاسفانه روز ٢٥ آذرماه در سنندج بر اثر ریزش ساختمان نیمه کاره،جانش را از دست داد.لازم به ذکر است که سه نفر از از عموزاده‌های رفیق “نامق” به نام رفقا فایق حیدری و منصور حیدری،صالح حیدری و همچنین دایی ایشان محمد مرادی در صفوف کومله و حزب کمونیست ایران در راه آرمان های کمونیستی جانباختند.همچنین روز ٢٧ آذرماه رفیق “سلام محمدی” از مبارزین و هواداران کومله و حزب کمونیست ایران بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری جانش را از دست داد.ایشان متولد روستای “پیله” از از توابع شهرستان مریوان بود.رفیق سلام محمدی مبلغی آگاه و جسور برای سیاستهای کومله و حزب کمونیست ایران بود و تا آخرین لحظات زندگی خویش معتقد به آرمانهای کمونیستی کو‌مله باقی ماند.هیچگاه بیماری و مشکلات معیشتی زندگی نتوانست خدشه‌ای بر روحیه انقلابی و مبارزاتی ایشان وارد کند و در همه محافل و جاهایی که حضور داشت مروج آرمان های انسانی و برابری‌طلبانه کومله و حزب کمونیست ایران بود.پیکر رفیق سلام مبارز و خستگی ناپذیر،بر دوش هزاران نفر از مردم مریوان و روستاهای اطراف در زادگاهش روستای پیله در همان روز به خاک سپرده شد.